Tuesday, February 26, 2013

Nieuwe beginnerscursus - juni 2013 - te Oostduinkerke


Wegens de grote vraag naar een nieuwe lessenreeks, heeft Greet besloten om voor de zomervakantie nog een cursus op te starten.
 
Deze zou doorgaan op volgende zaterdagen : 1, 8, 15 en 22 juni 2013
 
Telkens van 10u30 tot 11u30
 
Samenkomst op de parking van het bezoekercentrum IWVA 'De Doornpanne' te Oostduinkerke
 
 
 

 
Prijs : 40 euro voor de 4 lessen  + 2 euro huur poles per les

Inschrijven bij Greet Ostyn (greetostyn@telenet.be  -  0494 71 73 12)
of  bij Chantal Loones (chantal.loones@telenet.be - 058 51 98 08)


Achteraf kan er gerust terug meegewandeld worden met wekelijkse trainingen op zaterdagmorgen te Oostduinkerke of de maandelijkse themawandelingen onder leiding van Greet Ostyn (zie www.greetostyn.be)