Thursday, March 29, 2018

Einde van deze blog....

Beste vrienden,

Na meer dan 10 jaar houdt deze blog op te bestaan.
Ik wil de mensen die de vele reacties hebben toegestuurd en zich ingeschreven hebben voor de beginnerscursussen of de vele wandelingen op zaterdag, van harte danken.

Ik hoop dat ondanks het ophouden van deze blog, jullie nog verder zullen wandelen...

Mij vind je heel regelmatig terug in het erfgoedhuis te Oostduinkerke dorp.
Dit om mij uit te leven in het maken van de familiestamboom en andere geïnteresseerden op weg te helpen.. (zie https://familiekunde-vlaanderen.be/afdelingen/regio-westkust)

Wie weet kom ik je nog eens tegen in mijn nieuwe passie....

Die ook deze weg wenst in te slaan, kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief  via deze link http://familiekunde-westkust.us13.list-manage.com/subscribe?u=6cab9e6a02ffcb03aa06f3db6&id=08a25ea5f0

Het gaat jullie goed.

Groetjes,
Chantal